معنی و ترجمه کلمه عالم شناسى به انگلیسی عالم شناسى یعنی چه

عالم شناسى

uranography

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها