معنی و ترجمه کلمه عالم و دانشمند به انگلیسی عالم و دانشمند یعنی چه

عالم و دانشمند

highbrow

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها