معنی و ترجمه کلمه عامل رشد به انگلیسی عامل رشد یعنی چه

عامل رشد

growth factor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها