معنی و ترجمه کلمه عامل محرک کل به انگلیسی عامل محرک کل یعنی چه

عامل محرک کل

prime mover

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها