معنی و ترجمه کلمه عامل محرک کل به انگلیسی عامل محرک کل یعنی چه

عامل محرک کل

prime mover


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها