معنی و ترجمه کلمه عامل ممانعت به انگلیسی عامل ممانعت یعنی چه

عامل ممانعت

preventive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها