معنی و ترجمه کلمه عایق گرما به انگلیسی عایق گرما یعنی چه

عایق گرما

adiabatic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها