معنی و ترجمه کلمه عبادت کردن به انگلیسی عبادت کردن یعنی چه

عبادت کردن

meditate

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها