معنی و ترجمه کلمه عبارت منتخبه از یک کتاب به انگلیسی عبارت منتخبه از یک کتاب یعنی چه

عبارت منتخبه از یک کتاب

passage

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها