معنی و ترجمه کلمه عباى کوتاه شانه پوش به انگلیسی عباى کوتاه شانه پوش یعنی چه

عباى کوتاه شانه پوش

scapular

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها