معنی و ترجمه کلمه عبور با هواپیما از فراز منطقه اى به انگلیسی عبور با هواپیما از فراز منطقه اى یعنی چه

عبور با هواپیما از فراز منطقه اى

overflight

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها