معنی و ترجمه کلمه عبور کننده از سرتاسر قاره به انگلیسی عبور کننده از سرتاسر قاره یعنی چه

عبور کننده از سرتاسر قاره

transcontinental

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها