معنی و ترجمه کلمه عجول شتابکار به انگلیسی عجول شتابکار یعنی چه

عجول شتابکار

hurrier

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها