معنی و ترجمه کلمه عدالت به انگلیسی عدالت یعنی چه

عدالت

equanimity
justice


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها