معنی و ترجمه کلمه عدد سى به انگلیسی عدد سى یعنی چه

عدد سى

thirty

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها