معنی و ترجمه کلمه عدد شاخص به انگلیسی عدد شاخص یعنی چه

عدد شاخص

index number

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها