معنی و ترجمه کلمه عدد شبه تصادفى به انگلیسی عدد شبه تصادفى یعنی چه

عدد شبه تصادفى

pseudo random number

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها