معنی و ترجمه کلمه عدد هشت هشتى به انگلیسی عدد هشت هشتى یعنی چه

عدد هشت هشتى

octal number

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها