معنی و ترجمه کلمه عدد یک با شصت صفر به انگلیسی عدد یک با شصت صفر یعنی چه

عدد یک با شصت صفر

decillion
novemdecillion

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها