معنی و ترجمه کلمه عدسى دوربین عکاسى داراى کانون متغیر به انگلیسی عدسى دوربین عکاسى داراى کانون متغیر یعنی چه

عدسى دوربین عکاسى داراى کانون متغیر

zoom lens

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها