معنی و ترجمه کلمه عدم تبعیض به انگلیسی عدم تبعیض یعنی چه

عدم تبعیض

indiscrimination

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها