معنی و ترجمه کلمه عدم درک به انگلیسی عدم درک یعنی چه

عدم درک

incomprehension
misapprehension

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها