معنی و ترجمه کلمه عدم قابلیت معاشرت به انگلیسی عدم قابلیت معاشرت یعنی چه

عدم قابلیت معاشرت

insociability

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها