معنی و ترجمه کلمه عدم لیاقت به انگلیسی عدم لیاقت یعنی چه

عدم لیاقت

demerit

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها