معنی و ترجمه کلمه عدم وابستگى به انگلیسی عدم وابستگى یعنی چه

عدم وابستگى

disrelation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها