معنی و ترجمه کلمه عدم وجود رنگ دانه در بدن به انگلیسی عدم وجود رنگ دانه در بدن یعنی چه

عدم وجود رنگ دانه در بدن

albinism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها