معنی و ترجمه کلمه عدم پیوستگى به انگلیسی عدم پیوستگى یعنی چه

عدم پیوستگى

discontinuity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها