معنی و ترجمه کلمه عذر خواهى به انگلیسی عذر خواهى یعنی چه

عذر خواهى

apology

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها