معنی و ترجمه کلمه عرابه یا چرخ شیر فروشى به انگلیسی عرابه یا چرخ شیر فروشى یعنی چه

عرابه یا چرخ شیر فروشى

milk float

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها