معنی و ترجمه کلمه عرشه زیرین کشتى جنگى به انگلیسی عرشه زیرین کشتى جنگى یعنی چه

عرشه زیرین کشتى جنگى

orlop deck

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها