معنی و ترجمه کلمه عرضحال دهنده به انگلیسی عرضحال دهنده یعنی چه

عرضحال دهنده

pleader
suitor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها