معنی و ترجمه کلمه عرضه داشتنى به انگلیسی عرضه داشتنى یعنی چه

عرضه داشتنى

presentative

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها