معنی و ترجمه کلمه عرضیت به انگلیسی عرضیت یعنی چه

عرضیت

modality

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها