معنی و ترجمه کلمه عرض جغرافیایى به انگلیسی عرض جغرافیایى یعنی چه

عرض جغرافیایى

latitude

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها