معنی و ترجمه کلمه عروسک پارچه یى به انگلیسی عروسک پارچه یى یعنی چه

عروسک پارچه یى

rag doll

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها