معنی و ترجمه کلمه عزیز داشتن به انگلیسی عزیز داشتن یعنی چه

عزیز داشتن

embosom
entertain
nuzzle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها