معنی و ترجمه کلمه عشق ابلهانه ورزیدن به انگلیسی عشق ابلهانه ورزیدن یعنی چه

عشق ابلهانه ورزیدن

dote

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها