معنی و ترجمه کلمه عصاره یا شیره افرا به انگلیسی عصاره یا شیره افرا یعنی چه

عصاره یا شیره افرا

maple syrup

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها