معنی و ترجمه کلمه عصایى شکل به انگلیسی عصایى شکل یعنی چه

عصایى شکل

bacillar
bacillary

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها