معنی و ترجمه کلمه عصبانى کننده به انگلیسی عصبانى کننده یعنی چه

عصبانى کننده

outrageous
provocative

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها