معنی و ترجمه کلمه عصبى مربوط به اعصاب به انگلیسی عصبى مربوط به اعصاب یعنی چه

عصبى مربوط به اعصاب

nervous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها