معنی و ترجمه کلمه عصر تاریخى به انگلیسی عصر تاریخى یعنی چه

عصر تاریخى

epoch
era

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها