معنی و ترجمه کلمه عضاده به انگلیسی عضاده یعنی چه

عضاده

alidad
alidade

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها