معنی و ترجمه کلمه عضله راجعه به انگلیسی عضله راجعه یعنی چه

عضله راجعه

evertor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها