معنی و ترجمه کلمه عضله ممدده به انگلیسی عضله ممدده یعنی چه

عضله ممدده

protractor
tensor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها