معنی و ترجمه کلمه عضو انجمن یا اجتماع کمونیستى به انگلیسی عضو انجمن یا اجتماع کمونیستى یعنی چه

عضو انجمن یا اجتماع کمونیستى

communitarian

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها