معنی و ترجمه کلمه عضو جمعیت راهبان یا درویشان فرقه فرانسیس مقدس به انگلیسی عضو جمعیت راهبان یا درویشان فرقه فرانسیس مقدس یعنی چه

عضو جمعیت راهبان یا درویشان فرقه فرانسیس مقدس

grey friar

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها