معنی و ترجمه کلمه عضو دافع فضولات بدن به انگلیسی عضو دافع فضولات بدن یعنی چه

عضو دافع فضولات بدن

emunctory

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها