معنی و ترجمه کلمه عضو شوراى کشیشان کاتولیک به انگلیسی عضو شوراى کشیشان کاتولیک یعنی چه

عضو شوراى کشیشان کاتولیک

pontifex

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها