معنی و ترجمه کلمه عضو فرقه اى از صلیبیون نظامى قرون وسطى به انگلیسی عضو فرقه اى از صلیبیون نظامى قرون وسطى یعنی چه

عضو فرقه اى از صلیبیون نظامى قرون وسطى

templar

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها