معنی و ترجمه کلمه عضو فرقه مذهبى مخالف دولت به انگلیسی عضو فرقه مذهبى مخالف دولت یعنی چه

عضو فرقه مذهبى مخالف دولت

jacobin

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها